ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
TAX TANK TV
กฎหมายไม่กั๊ก | คลังความรู้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจและภาษี

WWW.TAXTANKTV.COMสัญญาเช่าควบคุม โดย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์


สวัสดีครับ วันนี้ผมจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่อัพเดทนะครับ เกี่ยวกับเรื่องสัญญาเช่าควบคุมนะครับ กฎหมายเรื่องสัญญาเช่าควบคุม ออกมาเป็นกฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นะครับ และจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

กฎหมายสัญญาเช่าควบคุมคืออะไรนะครับ ในกฎหมายที่ออกมาเนี่ย สัญญาเช่าที่อยู่อาศัยถูกกำหนดไว้ให้เป็นสัญญาที่ควบคุมเนื้อหาสัญญา ถูกกำหนดหน้าที่ ของผู้ให้เช่านะครับ

มีคำถามมากมายถามว่าใครบ้างที่อยู่ภายใต้สัญญาเช่าควบคุมนะครับ สัญญาเช่าควบคุมตามกฎหมายออกมาตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ โดยคณะกรรมการสัญญา ควบคุมกำหนดว่าให้สัญญาเช่าเฉพาะที่อยู่อาศัยนะครับที่มีบุคคลธรรมดาเป็นผู้เช่าหรือเป็นผู้เช่าช่วงถูกบังคับเนื้อหาสัญญานะครับ

หลัก ๆ ก็คือ สัญญาเช่านี่ควบคุมไม่ให้ผู้ให้เช่าเอาเปรียบผู้เช่าจนเกินไปนะครับ เช่นอะไรบ้าง เช่น เนื้อหาสัญญาห้ามเอาเปรียบในเรื่องของเงิน ประกันการเช่านะครับ เงินประกันการเช่า กฎหมายควบคุมสัญญาเช่าควบคุมเนี่ย กำหนดไว้ว่าห้ามเรียกเงินประกันการเช่าเกิน 1 เดือน ห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือน ห้ามริบเงินประกันนะครับ โดยที่ไม่ใช่ความผิดของผู้เช่านะครับ

มีคำถามต่อมาว่า แล้วใครบ้างที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของสัญญาเช่าควบคุมนี้ ผมยกตัวอย่างนะครับ ผู้ให้เช่าที่ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่เพื่อที่อยู่อาศัย โอ้ว เยอะแยะเลยนะครับ เช่นให้เช่าโกดัง ให้เช่าโรงงาน ให้เช่าสนามกีฬานะครับ ให้เช่าคลังสินค้า นี่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย อันนี้เป็นกลุ่มนึง อีกกลุ่มนึงคือ ผู้ให้เช่าที่ให้เช่ากับผู้เช่าที่เป็นบริษัทหรือเป็นนิติบุคคล อันนี้ก็ไม่เข้าเงื่อนไขถูกสัญญาเช่าควบคุมนี้กำหนดนะครับ

ดังนั้น พอมองเรื่องสัญญาเช่าควบคุม เนื้อหาในสัญญาผิดเพี้ยนจากสิ่งที่กฎหมายกำหนด ไม่ได้ถ้าผิดเพี้ยนจากสิ่งที่กฎหมายนี้กำหนด สัญญานั้นจะใช้ บังคับไม่ได้ พูดให้เห็นภาพก็คือฟ้องศาล ศาลก็ไม่รับฟ้อง เพราะถือเป็นสัญญาเช่าที่ขัดต่อกฎหมายนะครับ

ถามว่ามีโทษไม๊ถ้าไปเขียนสัญญาเช่าให้เอาเปรียบผู้เช่าจนเกินไปแล้วอยู่นอกขอบเขตของสัญญาเช่าควบคุม มีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน 1 ปีโทษปรับไม่ เกิน 1 แสนบาท อันนี้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ โดยสรุปเรื่องราวทั้งหมดทั้งปวงก็มาจากการที่ผู้เช่าถูกเอารัดเอาเปรียบมาหลายปี แล้วก็ร้องเรียนไปยังสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคที่รู้จักกัน สคบ.เนี่ยนะครับ

ดังนั้น ดังนั้น นับจากนี้เป็นต้นไป การทำสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยที่มีผู้เช่าคือบุคคลธรรมดาต้องมานั่งทบทวนสัญญาแล้วนะครับ

taxtanktv.com | แหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจและภาษี โดย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ | คำจำกัดสิทธิ | Chinapat Visuttipat
Facebook :TaxTank | Youtube : TAX TANK TV | รวมคำคม | รวมภาพชินภัทร | Contact Us : taxtanktv@gmail.com
March 2018 - Present (C) All Rights Reserved