ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
TAX TANK TV
กฎหมายไม่กั๊ก | คลังความรู้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจและภาษี

WWW.TAXTANKTV.COMONE LAW OFFICE

Thai VAT on Offshore e-Services
E-Service Tax Law
Yearly Lodgment 2021
Discount 90% for Land and Building Tax of the 2021 tax year
เลื่อนบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ
Tax incentive for investment in machinery
Difference between "Transport" and "Service" under Thai Tax Law
150% TAX DEDUCTION on Reskill Training cost
150% TAX DEDUCTION for Adcance skill employment
DOUBLE TAX DEDUCTION for INVESTMENT in AUTOMATION
Covid-19 and social Security Law (Final)
Tax Remedy for COVID-19: Stage 2
Tax Remedy for COVID-19: Stage 1
"SAFE & SOUND" Meeting in COVID-19 Situation
Thin Capitalization rules ("still") under consideration
Pizza Hut and Cross-Border Franchising: Deemed royalty assessment on marketing expense
VAT Development for Online Service and Digital Assets in Thailand
SAP License & Cost Allocation - Royalties Tax Dispute in Thailand
When share premium is regarded as taxable in come under 'substance over form' conceptรวมบทความเกี่ยวกับกฏหมายและภาษี โดย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

เรา"คาดหวังอะไร"จากกรรมการบริษัท ?
Cr.Thai Institute of Directors (www.thai-iod.com
บริษัทโฮลดิ้งครอบครัว มีดีอะไร
บทความโดย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ และ Cr. Bualuang Exclusive
What do we ''EXPECT'' from the Board?
Cr.Thai Institute of Directors (www.thai-iod.com)
ภาษีการให้และภาษีการรับมรดก โดย อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแแพทย์
Cr. Bualuang Exclusive Journal Issue 8 (www.bangkokbank.com)
เรื่องเล่าจาก X-cite ไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที่ 2 มีนาคม 2563
ความหอมหวานของ M&A คือ กำไรระยะสั้น จริงหรือ?
Share Deal กับ Property Deal... M&A แบบไหน "ภาษีดีกว่ากัน" ?
Share Deal กับ Property Deal... รูปแบบไหน Secure มากกว่ากันใน M&A?
สัญญาเช่าควบคุม เริ่มใช้บังคับ 1 พฤษาคม 2561 กระทบใครบ้าง?
สัญญาเช่าควบคุม เริ่มใช้บังคับ 1 พฤษภาคม 2561 (ภาคจบ) ความรับผิดทางกฎหมาย และ ทางออก ?
“ภาษีนาทีทอง” เวลาที่หมดลง และ กำลังจะ “ต่อเวลา” (ภาคแรก)
“ภาษีนาทีทอง”... “ต่อเวลา” (ภาคสอง)
บทความพิเศษ (1) ประจำเดือนสิงหาคม 2561
บทความพิเศษ (2) ประจำเดือนสิงหาคม 2561
บทความพิเศษ (3) ประจำเดือนสิงหาคม 2561
บทความพิเศษ (4) ประจำเดือนสิงหาคม 2561
จับตามติ ครม. 1 พฤษภาคม 2561“ภาษีนาทีทอง”
taxtanktv.com | แหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจและภาษี โดย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ | คำจำกัดสิทธิ | Chinapat Visuttipat
Facebook :TaxTank | Youtube : TAX TANK TV | รวมคำคม | รวมภาพชินภัทร | Contact Us : taxtanktv@gmail.com
March 2018 - Present (C) All Rights Reserved