ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
TAX TANK TV
กฎหมายไม่กั๊ก | คลังความรู้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจและภาษี

WWW.TAXTANKTV.COMภาษีการให้ โดย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์


สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเกริ่นเรื่องภาษีการให้นะครับ ซึ่งจริง ๆ สืบเนื่องจากการบรรยายภาษีมรดกก็มีคำถามว่าภาษีการให้เริ่มใช้บังคับเมื่อไหร่ คำตอบคือ เริ่มใช้บังคับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 และใช้บังคับเป็นต้นมา ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ คนเข้าใจผิดว่าภาษีการให้กับภาษีมรดกเป็นเรื่องเดียวกัน ภาษีมรดกเกิดขึ้นเมื่อตาย พอแบ่งมรดกก็มีภาระภาษี ถ้าไม่แบ่งก็จะไม่เกิดภาษีมรดก แต่ภาษีการให้เกิดขึ้นก่อนตายประเด็นนี้แหละครับ ถ้าให้ก่อนตายจะถือว่าเป็นภาษีมรดกหรือไม่ คำตอบคือ ไม่ใช่ เพราะภาษีการให้เกิดขึ้นเมื่อให้

มีประเด็นต่อมา อะไรที่ถือว่า “ให้” ทรัพย์สินอะไรบ้างที่ถือว่า “ให้” ซึ่งกฎหมายไม่ได้กำหนดประเภทของทรัพย์สินไว้ กฎหมายกำหนดเพียงทรัพย์สินที่ให้กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้และผู้รับ เช่น ผู้ให้เป็นบุพพการี ผู้รับเป็นบุตรหรือผู้สืบสันดาน เวลายกอสังหาริมทรัพย์ให้ นี่จะยกเว้นให้ 20 ล้านบาทต่อคนผู้รับต่อปี แต่ถ้าเป็นคนอื่นจะยกเว้นให้ 10 ล้านบาท ต่อคนต่อปีต่อผู้รับ
มีประเด็นต่อมา มีแม่บางคนโอนเงินให้กับลูก ปีนึง 100 ล้านบาท ไม่รู้ว่าภาษีการให้ใช้บังคับแล้ว คำถามคือ จะต้องเสียภาษีการให้หรือไม่ ก็ต้องย้อนกลับไปว่า ที่แม่โอนให้ลูก โอนเพราะอะไร โอนให้ลูกไปใช้ในกิจการของบริษัท โอนให้ลูกไปใช้กู้ยืมเงิน หรือ โอนยกให้เลยถ้าโอนยกให้ ถ้าเกิน 20 ล้านบาท เสียภาษีการให้ คำถามคือ 20 ล้านบาท ยกเว้นให้ แต่ในส่วน 80 ล้านบาท เสียภาษี 5% เรื่องนี้ต้องระวัง
คำถามคือ เรื่องนี้จะแก้ไขอย่างไร ผมวางหลักไว้ดังนี้ ตามกฎหมายเรื่องการให้ การให้แบบไม่มีเงื่อนไข ให้แล้วไม่ต้องทำอะไรตอบแทน ให้แล้วไม่ต้องคืน ให้แล้วไม่มีดอกเบี้ย ถ้าให้แล้วมีเงื่อนไข หรือต้องทำอะไรตอบแทน มันจะกลายเป็นจ้างทำของหรือเป็นบริการ อันนี้ต้องระวัง จะมีภาษีเงินได้ จะมีเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น การทำนิติกรรมอำพรางเพื่อปิดบังการให้และหลีกเลี่ยงภาษีการให้มีผลร้ายทางภาษี
ปีที่แล้ว 2 เมษายน 2560 มีการออกกฎหมายแก้ไขกฎหมายฟอกเงินโดยเพิ่มความผิดมูลฐานขึ้นมาว่า “หนีภาษีเท่ากับฟอกเงิน” ถ้าในปีภาษีนั้นมีภาษีที่ต้องเสียแล้วหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกง เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไปต่อปีภาษี แล้วการหลีกเลี่ยงนั้น ทำเป็นธุรกรรมที่ซับซ้อน ทำเป็นขบวนการ ทำเป็นเครือข่าย หรือนอมินี หรือ ปิดบังซ่อนเร้น ซึ่งใช้กับภาษีการให้ด้วย อันนี้พึงระวัง ขอฝากไว้ด้วย...ขอบคุณครับ

taxtanktv.com | แหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจและภาษี โดย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ | คำจำกัดสิทธิ | Chinapat Visuttipat
Facebook :TaxTank | Youtube : TAX TANK TV | รวมคำคม | รวมภาพชินภัทร | Contact Us : taxtanktv@gmail.com
March 2018 - Present (C) All Rights Reserved