ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
TAX TANK TV
กฎหมายไม่กั๊ก | คลังความรู้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจและภาษี

WWW.TAXTANKTV.COMFamily Holding Company โดย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์


สวัสดีครับ วันนี้ผมขอพูดเรื่อง Family Holding Company บริษัท Holding ของครอบครัว หรืออีกนัยหนึ่งผมมักเรียกHolding ของครอบครัว คือ กงสีที่ไม่มีวันตาย

ถามว่า Holding คืออะไร Holding คือ บริษัทธรรมดาที่จดทะเบียนบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ตามปกติ มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวคือ การถือหุ้นในบริษัทกงสี หรือ บริษัทครอบครัว ไม่ต้องจดทะเบียน VAT เพราะบริษัท Holding ถือหุ้นอย่างเดียวไม่ได้ขายของ ไม่ได้ให้บริการ จึงไม่ต้องจดทะเบียน VAT รายได้หลักของ Holding คือ เงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทลูกข้างล่างในบริษัทในเครือของกงสี ตัวบริษัท Holding มีกรรมการซึ่งมาจากคนในครอบครัว หรือ จะมีกรรมการจากคนนอกซึ่งมาเป็นที่ปรึกษาในครอบครัวก็นั่งอยู่ใน Holding ได้
บริษัท Holding นี้ถูกพิสูจน์มาจากหลายครอบครัวที่เป็นกลุ่มเจ้าสัวมาหลายสิบปี ซึ่งไม่ต่ำกว่า 60 ปี ครอบครัวเจ้าสัวหลายเจ้าสัวมี Holding ตั้งขึ้นมาเพื่อถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ย้ำว่า “ถือหุ้น” บางเจ้าสัวใช้ Holding ไปถือในที่ดิน คำถามคือ การใช้ Holding ไปถือที่ดิน กับ ถือหุ้นผลในทางภาษีต่างกันหรือไม่ คำตอบคือ ต่างกัน เพราะเวลา Holding รับเงินปันผลขึ้นไปที่ Holding จากบริษัทลูก ส่วนนี้จะได้รับการยกเว้นภาษีจากเงินปันผลตรงนี้ เพราะว่ามีกฎหมายภาษีอากรยกเว้นภาษีให้ ขณะที่ถ้า Holding มาถือที่ดิน ที่ดินเวลารับค่าเช่า Holding ต้องเสียภาษี อันนี้ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีอากร

Holdingยังมีประโยชน์อีกในกรณีที่ ท่านจะเอาบริษัทลูกเข้าตลาดหลักทรัพย์ ทำการ IPO สามารถใช้ Holding ถือหุ้นในบริษัทที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปเป็นบริษัทจดทะเบียน มีตัวอย่างมากมายกว่า 50-60 ครอบครัวที่ผมรวบรวมข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ (ณ มีนาคม 2561) ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนจะมี Holding ถืออยู่เป็นเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นอยู่ในบริษัทจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 25% อันนี้มีความหมายคือ
1. ป้องกันการถูก Take Over ในตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัท Holding ของครอบครัวไปถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ยกเว้นภาษีเวลารับเงินปันผล
3. เวลาสมาชิกในครอบครัวมีการแอบขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ บริษัท Holding ก็ซื้อกลับได้โดยที่ใช้เงินปันผลที่ไม่ต้องเสียภาษีมาก่อน ไม่ต้องเสียภาษีใน Holding กล่าวคือ ใช้เป็นตัวเก็บหุ้นที่ตกไป โดยสมาชิกในครอบครัวที่ขายไปโดยไม่ได้คุยกันหรือไม่ได้ตกลงกัน ใช้ Holding เข้ามาซื้อเก็บ อันนี้คือ Holding ในภาพสั้น ๆ เพื่อให้เห็นประโยชน์ของ Holding...ขอบคุณครับ

taxtanktv.com | แหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจและภาษี โดย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ | คำจำกัดสิทธิ | Chinapat Visuttipat
Facebook :TaxTank | Youtube : TAX TANK TV | รวมคำคม | รวมภาพชินภัทร | Contact Us : taxtanktv@gmail.com
March 2018 - Present (C) All Rights Reserved